Monthly Archives: January 2018

Memories from past

Vilket underbart meddelande jag fick skickat från min syster. Ett sparat brev som väckte minnen, lukter och känslor.

Posted on by Mathias Billmark | Posted in Daily notice | Leave a comment