Monthly Archives: January 2014

Beginning of Executive Director

Då tar vi “reboot” igen och startar något nytt. Bilderna får symbolisera min start som Verkställande direktör för IT-plattform Småland & Öland AB. Det är en dag till jobbet. De som läst denna blogg innan vet och känner igen bildserien. … Continue reading

Posted on by Mathias Billmark | Posted in Daily notice | Tagged , | Leave a comment