Monthly Archives: July 2013

Midsummer traditions

   Det börjar bli tradition. Midsommar i Hossmo. Återigen samlas vi för en traditionell midsommar med sillunch, midommarstång, dans, lekar och grill. Härligt!

Posted on by Mathias Billmark | Posted in Picture of the day | Tagged | Leave a comment