Lets talk to the Groundswell

I bokhögen under julen fanns “Marketing the groundswell”. En kort och rapp bok om socialamedier.
Startsmart för att skapa affärsnytta med en blogg(och snacka med “groundswell”):

  1. Start by listening Som ny på ett coktailparty kanske du inte direkt lägger första ordet. Du lyssnar in vad människor pratar om och skapar sedan en ingång i diskusionen. Precis så fungera även bloggvärlden. Lyssna och skapa sedan en förståelse för din omgivning.
  2. Determine a goal Varför och åter varför ska bloggen existera? För att berätta, eller ge support eller…vad? Skapa ett mål att stäva efter.
  3. Estimate the ROI(payoff) Definiera och räkna på hur du tror bloggen kan ge dig affärsnytta tillbaka. Antal besökare, word-of-mouth, direkta köp, PR, er arbetsinsats osv. Vad kostar varje medlem/besökare/diskussion?
  4. Develop a plan Hur ska bloggen drivas, uppfattas och skötas? Ska det bara finnas en? eller får fler inom företaget skapa egna mot samma mål? Hur ofta ska det uppdateras och hur hanteras diskussioner?
  5. Rehearse Skriv 5-10 poster innan den lanseras. Det blir en övning och en indikation på vilka ämnen som kommer finnas. Klara man inte att skriva dessa… då är man inte heller redo för en blogg.
  6. Develop an editorial process Skapa tydliga regler för vem som gör vad. Vem tar över om ingen annan kan? EN blogg lever (med förhoppning) länge och är en “long term commitment”.
  7. Design and connection Hur ska bloggen kopplas till företaget och dess webbplats? Ska den integrera med befintlig eller leva ett liv vid sidan om?
  8. Develop a marketingplan so people can find it Det finns ingen ide att lansera en blogg och tro att den per automatik blir känd. Kanske behövs traditionella medel för att nå en viss kännedom?
  9. Blogging is more than writing Du kommer få kommentarer, om inte så finns ingen dialog och då kan man fundera på en annan kanal.
  10. Be honest Många förväntar sig ärlighet och kommentarer och inlägg behöver visa att det är en verklog person/företag bakom.

C. LI, J. Bernhoff, Marketing in the groundswell

This entry was posted in Daily notice. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>